Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

prof. dr hab. inż. Roman Kadaj

Życiorys naukowy

 

Kształcenie:  1960–1965 Technikum Geodezyjne w Jarosławiu.  1965–1970 AGH w Krakowie, Wydział Geodezji Górniczej: studia wyższe w specjalności Geodezja Inżynieryjno-Przemysłowa. Dyplom mgr inż. geodety z wyróżnieniem (1970). 1970–1973 Studia Doktoranckie na Wydziale Geodezji Górniczej AGH

Doktorat (1973): Rozprawa p.t. „Wyznaczanie położenia i kształtu niektórych przestrzennych tworów geometrycznych metodami geodezyjnych wcięć stożkowych”, AGH Kraków, Wydział Geodezji Górniczej, 1973 (wyróżnienie nagrodą III stopnia MNSzWiT).

Habilitacja (1980): Rozprawa p.t. „Dwuetapowa metoda wyrównania poziomych sieci geodezyjnych z podziałem układu obserwacji na podzbiory” (ZN AGH z. 59, 1979). Komisja RW Geodezji Górniczej AGH w Krakowie (wyróżnienie nagrodą III stopnia MNSzWiT).

Tytuł profesora nauk technicznych (1999), po procedurze przeprowadzonej przez Radę Wydziału Geodezji i Inżynierii Środowiska w AGH w Krakowie

Staże naukowe:

  (1983-85) Stypendium konkursowe fundacji niemieckiej:  Alexander von Humboldt Stiftung (Hannover, Bonn),          (1991-92) Stypendium Rządu Królestwa  Danii w Instytucie Geodezyjnym w Kopenhadze

Członkostwo w Komitetach Naukowych:

   (1990 – 2014) Członek Komitetu Geodezji PAN we wszystkich kadencjach,                                                                       (1996 – 1998) Członek Komisji Geodezji i Inżynierii Środowiska PAN, Oddział w Krakowie

Główne kierunki działalności naukowej i wdrożeniowej:

    1) Metody, algorytmy i programy wyrównania wielkich sieci geodezyjnych m.in. wyrównanie państwowych sieci   I i II klasy), w tym algorytmy obliczeniowe sieci GPS lub hybrydowych.

     2) Modele kinematyczne, dynamiczne i quasi-statyczne w analizie przemieszczeń i odkształceń obiektów; opracowanie i zastosowanie specjalnej metody estymacji odpornej.

     3) Automatyzacja procesów geodezyjnych – opracowanie zintegrowanych systemów i programów komputerowych, system GEONET (ok. 1500 instalacji w Polsce), programy specjalne (NETPOL, TRANSPOL, SWDE – konwerter 2000, MIRA, MODULNET, GEOIDPOL)

     4) Metody precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego. Opracowanie modułu APPS  automatycznego post-processingu GPS  (współautor T. Świętoń) w serwisie POZGEO polskiego systemu pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS. Moduł APPS jest jednym z nielicznych w Świecie rozwiązań podobnego typu.

      5) Systemy odniesień przestrzennych i układy współrzędnych, w tym algorytmy i programy transformacji pomiędzy dawnymi układami odniesienia zdefiniowanymi w systemie Pułkowo’42 z elipsoidą Krasowskiego, a nowymi układami europejskimi ETRS (nagroda Ministra Infrastruktury II stopnia). Ponadto, opracowanie na bazie globalnego modelu geopotencjalnego EGM2008 i polskich sieci trójwymiarowych, nowego modelu numerycznego polskiej quasi-geoidy, PL-geoid-2011, przyjętego przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, rozporządzeniem RM, jako model państwowy.

Stanowiska uczelniane:

asystent (1970), adiunkt(1973), docent(1980), prof. PRZ.(1990), prof. AR(1993), prof. (1998), prof. zw. (2003)

Funkcje uczelniane:

    (1969-1970) Przewodniczący Koła Naukowego Geodetów AGH (okres studiów),                                                              (1975-1976) Kierownik Uczelnianego Ośrodka ETO w Politechnice Rzeszowskiej,                                                              (1981-1982) Dziekan Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska w Politechnice Rzeszowskiej (z wyboru               przez Kolegium Elektorów),                                                                                                                                                             (1993-2002) Kierownik Katedry Geodezji, Akademii Rolniczej w Krakowie,                                                                           (1999-2002) Prodziekan d/s Kierunku Geodezja w Akademii Rolniczej w Krakowie,                                                           (2002-2014) Kierownik Katedry Geodezji w Politechnice Rzeszowskiej.

Kształcenie kadr naukowych:  promotorstwo sześciu doktoratów (Tadeusz Gargula, 1998; Zbigniew Siejka, 2001; Marian Poniewiera, 2002; Jacek Derwisz , 2001; Tomasz Świętoń, 2014;  Grzegorz Oleniacz 2013)

Działalność zawodowa (równolegle do zatrudnienia uczelnianego): Rzeszowskie Okręgowe Przedsiębiorstwo Miernicze (staż kilkumiesięczny, 1964), OPGK w Rzeszowie (umowy okresowe, 1965), Rzeszowskie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego (1/4 etatu), GP AGH , GP PRz (umowy okresowe), Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Starostwa Powiatowe lub Urzędy Grodzkie - Wydziały Geodezji (umowy eksperckie, o dzieło, lub poprzez działalność gospodarczą w firmie ALGORES-SOFT w latach 1992-2016). Geodezyjna obsługa budowy Katedry oraz Kościoła OO Saletynów w Rzeszowie (1978-1983).

Specjalizacje i uprawnienia zawodowe:

 (1998) I stopień specjalizacji zawodowej w zakresie geodezji inż.- gospodarczej i pomiarów podstawowych,   (1998) Uprawnienia zawodowe w dziedzinie Geodezji i Kartografii 

Nagrody ministerialne:

 (1973) Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za pracę doktorską,                                       (1981) Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego i Techniki III stopnia za pracę habilitacyjną,                             (2001) Indywidualna Ministra. Infrastruktury II stopnia za „Polskie Układy Kartograficzne–kompleksowe ujęcie   numeryczne i aplikacyjne”,                                                                                                                                                             (2003) Nagroda Zespołowa Ministra Infrastruktury II stopnia za „Opracowanie i wdrożenie technologii   modernizacji ewidencji gruntów i  budynków na terenach, gdzie funkcjonują mapy ewidencyjne w skali 1:2880 z   wykorzystaniem metod fotogrametrii cyfrowej. 

Odznaczenia:  

   (1979) Srebrna Odznaka Honorowa SGP (NOT),                                                                                                                         (1982) Złota Odznaka Honorową SGP (NOT),                                                                                                                             (1990) Srebrna odznaka "Za zasługi w dziedzinie geodezji i kartografii",                                                                               (2010) Medal „Zasłużony dla Politechniki Rzeszowskiej”,                                                                                                         (2011) Medal Komisji Edukacji Narodowej,                                                                                                                                 (2014) Złoty Medal za Długoletnią Służbę.

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję